Hem - Personer - Orter - Kontakt

Anders Wilhelm Möller

Mormors mormors fars bror

Anders flyttar år 1863, till Billinge 16. Fyra år senare är han tillbaka i familjehemmet. Året därpå, 1868, flyttar han till Borlunda nr 11, vilket tillhör Skarhult.

År 1873 flyttar han till Billinge nr 7, vilket är klockarbostället. Där bildar han familj och där bor de kvar år 1904. Med sig i äktenskapet har Maria sin dotter; mamsell Lovisa Mathilda Lager.

Det unga paret får uppleva sorgen att mista sin första dotter, i scharlakansfeber, samma månad som hon fyller fem år.

Anders yrke är organist och vikarierande klockare. När Anders går bort har han blivit behandlad av Dr Kulneff. Både Anders och Maria uppnår en hög ålder.

Vad händer i världen 1837
Farhågorna över att svenska folket håller på att supa ihjäl sig har nu resulterat i en motrörelse; Svenska Nykterhetssällskapet.
Född tisdagen den 7 mars 1837 i nr 6, Everlöv
Död torsdagen den 28 december 1916 i nr 7, Billinge
Dödsorsak: lunginflammation och åderförkalkning
Levnadsålder 79 år, 9 månader och 20 dagar