Hem - Personer - Orter - Kontakt

Jöns Möller

Kerstin & Karins mormors mormors farfar

Jöns, som var född i klockarbostället i Stora Råby, var klockare och kantor i Everlöv och Slimminge, dit han flyttade 1824. Yrket hade han vuxit upp med, då både far och morfar varit klockare i Stora Råby. 1859 var Jöns även tillfällig läkare.

I vapenhuset i Everlövs kyrka sägs det stå en gammal gravsten med ett par flickor i relief, som skall, enligt kyrkoherde Erik Berglund, vara en minnesvård rest av Jöns Möller över två av sina barn som dog tidigt. Detta berättade kyrkoherden en söndag 1965 för Tora Möller, Jöns barnbarn, när hon var inbjuden att delta i ett släktmöte.

På kyrkogården står också en gravsten rest över Sopfia och hennes man. Här lär, enligt personal på pastorsexpeditionen i Blentarp, också Jöns vara begravd. Graven är ett minnesmärke och bevarat för all framtid.

Sonen Johan August Möller arbetade som skräddare och dog genom "självmord med bösseskott". Han blev 57 år 5 månader och 20 dagar.

I bouppteckningen efter Jöns, står antecknat "År 1877 den 13 juli förrättades på vederbörligen anmodan laga Bouppteckning efter aflidne klockaren J Möller i Efwerlöf, som afled därstädes den 27 sistlidne april och sterbhusdelägare efter honom är hans efterlemnade Enka Fru Benedicta Möller jämte deras barn sönerna Carl, Fredrik, Jöns, Gustaf och Wilhelm samt döttrarna Matilda, Gustafa, Sofia och Maria. Alla myndiga".

Summa tillgångar enigt bouppteckningen: 348,35 Riksdaler
Skulder Gravationer 156 Riksdalder varav;
begravning 100 Riksdaler
Återstår en behållning af 192,35 Riksdaler.
Bouppteckningen är sedan undertecknad:
"Att jag efter min aflidna man redeligen uppgifet så att jag det med Ed om så påfordras styrka kan".
Undertecknad Benedicta Möller.
Född måndagen den 2 februari 1801 i nr 27, Stora Råby
Död fredagen den 27 april 1877 i nr 6, Everlöv
Levnadsålder 76 år, 2 månader och 25 dagar