Hem - Personer - Orter - Kontakt

Hans Nilsson

Mormors farfars fars syster Hannas son

Hans som föds som Hannas andra oäkta barn flyttar väldigt mycket i sitt liv. Detta har han med sig från barnsben eftersom han följer sin mor mellan gårdarna i Lövestad.

Samma år som modern flyttar till maken i Ramsåsa flyttar Hans som dräng till Heinge nr 2. Detta är morföräldrahemmet som morbror Ola tagit över. Här står han också som lärling, men inte till vilket yrke. 1853 flyttar han till Heinge nr 7 för att senare samma år flytta till Heinge nr 15. Detta är ett av de ställen han stannar längst på, nämligen i hela tre år.

1856 flyttar han till ett ställe med det lustiga namnet Kinkelink i Röddinge. Året därpå flyttar han till Sövde för att 1858 flytta till Ugglarp nr 4 i Willie. Här finns en anmärkning där han "Anmält att han lägrat pigan Bengta Andersdotter i Willie, men till äktenskap icke ledig. Detta kan äga sin riktighet för 1860 gifter han sig med Johanna i Östra Björkeröd nr 3 i Vanstad och de båda flyttar till Tranås 1862. Äldste sonen Ola är dock född i Tryde.

Dottern Anna är född i Baggahus i Tranås, men först står familjen skriven på socknen. Här stannar familjen i hela fem år. Detta kan ha sin förklaring i att hustrun Johanna är född i Tranås.

1868 flyttar så familjen, som nu utökats med ytterligare två barn, vidare till Asmåsa i Sövde. 1871 flyttar de till Tryde för att återigen packa kappsäcken 1874 när flytten går till Svalöv. Straks efter det att Johanna fött sitt sjunde barn flyttar familjen vidare till Hviderups Östergård i Gårdstånga. 1877 flyttar familjen till Valleberga i Södra Sandby och här föds sista barnet.

Flyttande tar inte slut för att familjen består av mor och far och åtta barn, utan nu flyttar de till Gårdstånga Nygård. Här får familjen det förmodligen ganska bra eftersom Hans som tidigare varit både arbetskarl, statdräng och stattorpare nu blir städslad som ryktare. Inte förrän 1892 flyttar han och familjen, förutom sonen Ola som flyttat hemifrån, till Wästra Sallerup och Ellinge gård. Även här är han städslad som ryktare.
Född torsdagen den 24 april 1834 i Stridsbjershus, Lövestad
Död tisdagen den 1 oktober 1918 i nr 250A, Lunds stadsförsamling
Dödsorsak: åderförkalkning
Levnadsålder 84 år, 5 månader och 7 dagar