Hem - Personer - Orter - Kontakt

Anders Hansson

Mormors farfars fars syster Hannas barnbarn

Anders lämnar föräldrahemmet i oktober 1890 för att flytta till Östra Torn nr 13 i Lunds landsförsamling. Här har han fått tjänst som dräng. Ny tjänst får han året därpå i Östra Gårdstånga nr 9 i Holmby. Året därpå flyttar han över till nr 5. År 1894 flyttar han till Gårdstånga Nygård.

I november 1895 lämnar han Gårdstånga och flyttar till Stora Uppåkra nr 2. Här gifter han sig en sen oktoberdag 1896 med Bernhardina Josefina, född i Lund. Tillsammans får de tre barn; två döttrar och en son. De slår sig ner i Lund nr 190, där Anders arbetar som lantbrukare. Det står antecknat att familjen flyttar till Fjelie, men detta stämmer inte. De flyttar till Lund nr 161F. Därifrån till nr 151A. Här tar de till sig fosterbarnet Karl Lundin, vars moder är Ester Lundin.

I september 1915 flyttar familjen till Lomma kvarter 8, där Anders fått arbete som smerjelarbetare. År 1927 flyttas de över till obefintligboken i Lomma. De återfinns först år 1945, då Anders går bort i lungtuberkulos. Hustrun Bernhardina bor kvar i Lomma år 1950.

Anteckning
Kungshults sanatorium, även kallat Helsingborgs stads sanatorium, var en sjukvårdsinrättning norr om Helsingborg i Skåne för tuberkulossjuka.

År 1939 byggdes sanatoriet om och då lades det till en barnavdelning. De barn som var i behov av tuberkulosvård fick skolundervisning på sanatoriet.

Från 1964 ändrades verksamheten på Kungshult till vårdhem för äldre. Kungshult anses ha stort kulturhistoriskt värde och avsikten är att den drygt 100-åriga huvudbyggnaden skall bevaras liksom tillbyggnaderna från 1930- och 40-talen.
Född torsdagen den 12 juni 1873 i Kåseholm, Tryde
Död fredagen den 16 mars 1945 i Hantverkaregatan 12, Helsingborg Gustav Adolf
Dödsorsak: lungtuberkulos
Levnadsålder 71 år, 9 månader och 3 dagar