Hem - Personer - Orter - Kontakt

Karna Larsson

Farmors mors syster Mättas barn

Karna lämnar föräldrahemmet i Blentarp nr 12 år 1872 för att flytta till en tjänst som piga i Karup nr 10. Hon har då fyllt 17 år och blivit konfirmerad samma sommar.

Två år senare kommer hon tillbaka hem till mor och far. Året därpå är hon åter i tjänst och den här gången är det i Hylla nr 2. År 1876 flyttar hon över till Hylla nr 1. År 1879 blir hon "piga under gården" på Ågerups säteri.

Så förändras livet för Karna. Hon flyttar 1880 hem till föräldrarna där hon får dottern Maria en aprildag 1881.

Karna gifter sig i november 1882 och flyttar tillsammans med oäkta dottern Maria till Slimminge, närmare bestämt till Brödda. Här tjänar Erik som statdräng. Familjen flyttar till Östra Kärrstorp för en kort tid, för att 1890 slå sig ner i Tulesbo säteri i Öved. År 1900 drabbas familjen av den stora sorgen då dottern Ida Charlotta dör, endast 12 år gammal, en sen marsdag i lungsot.


Så får maken Erik plats som ryktare i Skotthusa i Öved. Som änkling lämnar Erik Öved en novemberdag 1910 och flyttar till Osbyholms gård i Hörby med de hemmavarande barnen. Även dottern Maria som tjänat som piga på Skartofta gård följer med familjen till Hörby.
Född måndagen den 18 juni 1855 i nr 12, Blentarp
Död söndagen den 5 december 1909 i Skotthusa, Öved
Dödsorsak: lungkatarr och hjärtfel
Levnadsålder 54 år, 5 månader och 17 dagar