Hem - Personer - Orter - Kontakt

Hanna Lundberg

Mormors mormors farfars mors bror Johan Fredriks barn

Hanna flyttar till Lund år 1817 men kommer tillbaka till Stora Råby 1822. Där arbetar hon som piga hos faster Catharina Möller. Efter något år flyttar Hanna till Lund nr 212, där hon får sonen Carl. Hon får dessutom två dödfödda barn. Hennes leverne var, till att börja med, så illa att prästen har skrivit "lösdriverska" i anmärkningskolumnen.

Hon flyttar 1829 till Malmö, för att återvända till Lund 1830. Äktenskap blir det en tidig augustidag 1836 med Truls. De slår sig ner i Båstad, men redan 1841 en sen aprildag blir Hanna änka och ännu en gång ensam om försörjningen av barnen.

Familjen flyttar från Båstad till Lund nr 166 och snart därefter till nr 199. År 1843 är adressen Norra Vall och först 1847 flyttar hon till Lund nr 40, där hon sedan bor fram till sin bortgång. I dödboken skrivs hon in som ”Enkefru, Hofkammerskan Johanna Heurlén”.
Född måndagen den 29 december 1800 i Stora Råby
Död onsdagen den 13 april 1853 i nr 40, Lunds stadsförsamling
Levnadsålder 52 år, 3 månader och 15 dagar