Hem - Personer - Orter - Kontakt

Catharina Regina Sinclair

Kerstin & Karins mormors mormors farfars mormor

Catharina var endast tre år då hon kom till Silvåkra i Skåne tillsammans med sin far, mor och två systrar. Den ena var halvsyster på morssidan och om hennes vidare öden vet vi inte.

Catharina Regina är klockarhustru i Stora Råby och tillsammans med maken Petter påbörjar hon släkten Lundbergs öden i Stora Råby.

I bouppteckningen efter Catharina i Torna FIIa:36, 1800-03-22 står:
"att på begäran av klockaren Petter Lundberg i Stora Råby av Rigina Catharina Sinkler som med Döden avgått den 29 januari och efter sig lemnat sin käre man och fem barn, 3 söner och 2 döttrar. Tillgångar - 2 vigselringar, then, malm koppar, jernvaror, trävaror, sängkläder, kreatur (bl a får) till ett sammanlagt värde av 158,29 Rd, Husts Gravationer totalt 220 Rd."
Född 1742 i Bergen på Rügen, Pommern, Tyskland
Död onsdagen den 29 januari 1800 i nr 27, Stora Råby
Dödsorsak: lungsot
Levnadsålder 58 år