Hem - Personer - Orter - Kontakt

Petter Lundberg

Kerstin & Karins mormors mormors farfars morfar

Petter var den som startade Lundbergssläktens utbredning i den lilla byn Stora Råby. Han var klockare i Stora Råby mellan åren 1764 och 1802. Petters svärson, Paul Möller, övertar platsen som klockare.

Klockarbostället nr 27 i Stora Råby ägdes av kyrkan och var anslaget som lön till klockaren. På grund av bränderna i bykärnan flyttades nr 27 ut och ligger idag väster om byn vid egen väg.


Så här står det i Karl Ringqvists bok "Habo, en sockens historia" en föreskrift från ca 1730 om vad som krävdes av en klockare.
Detta gällde Skara stift:
"Ingen bör till klockare antagas utan att han kommit till laga ålder, så att han har tillbörlig stadighet och ett allvarligt uppseende på församlingens ungdom att intet stim, buller och oljud förövas. Han skall kunna väl läsa i bok och skriva,så att han så väl församlingens barn må kunna undervisa som ock kunna hålla de nödiga förteckningar som fordras. Som han under händer får kyrkans skrud och de saliga kärilen, skall han hava gott bevis om sin ärlighet. Han skall tillse att ingen vidskepelse av de vantrogna göres med de helgade tygen. Han skall också vara ansvarig för klockorna och klockesträngar, bårakläden och likbårar, griftetyger och döpelsekäril, kyrkoböcker m.m".
Född onsdagen den 8 december 1734 i Kristina församling, Jönköpings Sofia, Jönsköpings län
Död tisdagen den 24 september 1811 i nr 27, Stora Råby
Dödsorsak: ålderdomsbräcklighet
Levnadsålder 76 år, 9 månader och 16 dagar