Hem - Personer - Orter - Kontakt

Per Nilsson

Mormors farfars fars bror Anders barnbarn

Per flyttar till Millitärbostället Hedeberga nr 13 i Spjutstorp 1891. Två år senare flyttar han vidare till Hedeberga nr 5 och året därpå till Hedeberga nr 2. 1895 lämnar han socknen för att flytta till Tryde.

I Tryde arbetar han som dräng i Selshög nr 2. I både flyttlängd och husförhörslängd står Pers födelsedag och månad felaktigt inskrivna. Detta rättas till i senare flyttlängder.

1897 flyttar han till Selshög nr 13, för att 1898 vara antecknad "efter Selshögs by". Den 28 decemer 1899 flyttar han till Ullstorp nr 2, vilket även kallas för Djupadal. Efter mileniuskiftet 1900 flyttar han till Tosterup och där arbetar han som statkarl på Munka Tågarps gård. Här lyser det för Per och Kjersti Jönsdotter, född i Östra Herrestad och den 11 november blir de båda ett par.

Nu börjar ett nytt kapitel för de två. De flyttar till Onslunda nr 9 där Per blir Hemmansägare/Åbo på egna stället. Här bor de kvar tills Kjersti går bort i september 1932.

Förklaring
En hemmansägare är en bonde som äger sin egen gård och jordbruksmark, sitt hemman, och som sådan räknades han eller hon förr som skattebonde. Gården är ofta av storlek att bära ett familjejordbruk. Hämtat från Wikipedia.

Åborätt, rätt att inneha annans jord under ärftlig besittning. Den förekommer i svensk rätt under två helt skilda former, en äldre, i allm. benämnd stadgad åborätt, stundom ständig besittningsrätt, och en genom lagstiftning 1926 tillkommen, vanl. benämnd endast Å. Å. förekommer huvudsakligen vid kronojord och jord, tillhörig allmän inrättning, i mindre utsträckning vid jord, tillhörig enskild. Redan tidigt förekom ärftlig besittningsrätt vid vissa grupper av kronohemman, s.k. benådningshemman, kronobergsmanshemman och kronorusthållshemman, och 1789 stadgades, att så länge en åbo å kronohemman väl hävdade sitt hemman, han och hans barn skulle få kvarsitta orubbade på detsamma. Å. upphörde vid skatteköp, men åbon hade företrädesrätt att skatteköpa sitt hemman. För den enskilda jorden finns särsklida föreskrifter betr. Å. till under bruk skatteköpta hemman. Genom skatteköp och skatteomföringar har den stadgade Å. förlorat sin vesäntligaste betydelse.- Ett nytt slags Å. infördes genom lag 4 Juni 1926."
Född lördagen den 7 november 1874 i Apeltorp nr 3, Spjutstorp
Död lördagen den 12 maj 1962 i Elmhult 3:18, Sankt Olof
Levnadsålder 87 år, 6 månader och 5 dagar