Hem - Personer - Orter - Kontakt

Kjerstina Persdotter

Kerstin & Karins morfars farmors mormor

Kjerstina vet vi (än så länge) inte mycket om, förutom att hennes mor var 35 år när Kjerstina kom till världen. Hon tjänar som piga i nr 2 Vitaby 1818. Efter giftermålet i juni 1819 och sedan sonen Måns kommit till världen en månad senare, flyttar familjen till Sankt Olof.

Hennes lille son Pehr dog i en ålder av fem år i åkomman "maskar och convulsum".


Utdrag ur "Historisk tidskrift - Carl Hellenborgs anmärkningar till Carl von Linnés Skånska resa.
"S:te Olofs dag, då marknad och är, håller prästen gemenl. en liten predikan och bön till folket, afråder dem från 8 hela vidskieppelse etc., men han och kyrkan dehlar sedan vid åhrets slut offerpenningarne sig emellan, då prästen får 1/4 dehl och kyrkan 1/4 dehlar. Detta offer kan sålända stiga till 3 à 400 daler. silver:mt om åhret; klåckaren får och nogon dahler penninge deraf, emedan han å desse 2:ne dagar ifrån sohlens upgång till dess nedergång måste passa up i kyrkan och hålla dörren öpen, så att alla och enhvar, den ene efter den andre, får gå ut och in till detta afguderiets utöfvande hela dagen igenom.
Sant är det, att hvarken kan prästen lefva eller kyrkian underhållas utan detta offret, men måste, dock utvägar och förslag kunna finnas till deras skadeslöshet i stället för offret, så framt denne stygelsen med bildens tillbedjande hemmas. Ty utan bilden eller om den hafves utur vägen, hafver offret till kyrkan icke bestånd. Cronovald har til denne kyrka haft jus patronatus och äger ännu grafven bak altaret."
Född tisdagen den 21 oktober 1794 i Hjälmaröd, Vitaby
Död måndagen den 5 oktober 1863 i Östaröd, Sankt Olof
Levnadsålder 68 år, 11 månader och 14 dagar