Hem - Personer - Orter - Kontakt

Hans Andersson Berglund

Mormors mormors farfars mors bror Johan Fredriks barnbarn Beatas man

Hans lämnar föräldrahemmet år 1865 och flyttar till snickaren J. Lindström i Kalmar, där han går i lära. Senare samma år flyttar han vidare till Stockholm där han antecknas under Allmänna arbetsinrättningen.

En tidig decemberdag 1872 gifter han sig med Beata. År 1898 bor paret på skilda adresser. Hans på Luntmakargatan 52 i Stockholm och Beata i Kristianstad. Fr o m år 1925 bor Hans på Högalids vårdhem i Stockholms Gustav Vasa.Anteckning
Högalids vårdhem
I inrättningen blandades till en början alkoholister, kroppsligt sjuka och mentalsjuka, vilket var direkt olämpligt. 1926 inrättades därför en särskild vårdhemsavdelning varvid arbetsinrättningen bytte namn till Vårdhemmet Högalid, men någon differentiering av vårdtyperna i modern mening var det ändå inte tal om.
Vårdhemmet utsattes med tiden för en allt mer tilltagande kritik i takt med att samhällets syn på socialt omhändertagande utvecklades. År 1964 lurade en medarbetare vid Stockholmstidningen genom att själv skriva in sig på vårdhemmet. Vid det laget var inrättningen svårt nedsliten och de intagna behandlades med brutala metoder och hårda regler. I de följande reportagen kunde han avslöja att det låg sanning bakom ryktena om anställdas misshandel av de så kallade ”Högalidsgubbarna” och därmed var Högalidsskandalen ett faktum. Stockholms stad tillsatte därefter en utredning som utmynnade i att Vårdhemmet Högalid skulle ersättas av en rad nybyggda institutioner i stadens kringområden, och i slutet av 1960-talet stängdes anläggningen.
Född fredagen den 7 februari 1845 i nr 43, Rödeby, Blekinge län
Död tisdagen den 8 mars 1938 i Luntmakargatan 52, Stockholm, Gustav Vasa
Dödsorsak: åderförkalkning
Levnadsålder 93 år, 1 månad och en dag