Hem - Personer - Orter - Kontakt

Per Andersson

Farmors mors syster Elnas barn

Per lämnar föräldrahemmet i Karup nr 9 sex år efter faderns bortgång. Han flyttar till Blentarp nr 18. Där gifter han sig den 9 april 1910 med Karna. Deras förstfödda dotter Edit går bort endast 14 dagar gammal. Så sorgen drabbar dem med en gång.

År 1918 flyttar familjen till Karnas föräldrahem där fader just gått bort. De tar då över Blentarp nr 17. Efter Karnas bortgång bor han och sonen Artur kvar i hemmet fram till Pers bortgång.
Född måndagen den 1 oktober 1883 i Karup nr 9, Blentarp
Död måndagen den 17 juni 1963 i 17:29, Blentarp
Levnadsålder 79 år, 8 månader och 16 dagar