Hem - Personer - Orter - Kontakt

Maria Olsson

Farmors mormors syster Kjerstinas barnbarn

Maria gifter sig en sen decemberdag 1908 med Jöns Jönsson, född i Everlöv. De får tillsammans dottern Blenda i Blentarp. I november 1909 flyttar den lilla familjen till Everlöv nr 12, vilket är Jöns föräldrahem. De tar över hemmet efter Jöns far Jöns Olsson.

Paret får även sonen Nils Otto Jean, men sorgen drabbar dem hårt när sonen går bort endast 20 dagar gammal.

På gamla dagar bor Jöns tillsammans med dottern Blenda och hennes man Henning på adressen Dörröd 9 i Veberöd.


Anmärkning
Bilden visar Everlöv 12 och dess innergård med halmtak och brunn. Gården kallades även för slottet. Namnet fick gården då det 1655 fastställdes att Ågerups säteri i Blentarp skulle ha dispositionsrätt till fem hemman i Everlövs socken. Detta gällde fyra gårdar i Kumlatofta och en gård i Everlöv - nr 12, som ännu i dag kallas slottet efter tillhörigheten under Ågerups säteri. År 1682 var bönderna veckodagsbönder på Ågerups säteri.
(Ur Erik Berglund: "En gammal by berättar".)
Född torsdagen den 15 januari 1880 i nr 17, Blentarp
Död lördagen den 24 april 1954 i nr 12, Everlöv
Levnadsålder 74 år, 3 månader och 9 dagar