Hem - Personer - Orter - Kontakt

Anders Månsson

Farmors momors bror Jöns barnbarn

Anders lämnar föräldrahemmet sedan mor Boel gått bort 1907. Det står att han flyttar till Hammarlunda, men han finns inte inskriven i flyttlängden eller husförhörslängden. Inte förrän i oktober 1915 lämnar han Södra Åsum för att flytta till Sövde. Där arbetar han som grovarbetare och bor på något som heter Jordboen.

Ett år senare är han tillbaka i Södra Åsum, där han bor hos brodern Nils i Grimstofta nr 2 och arbetar som vägarbetare. År 1960 är han antecknad ”Å församlingen skriven” i Södra Åsum.
Född torsdagen den 8 oktober 1874 i Karup nr 2, Blentarp
Död måndagen den 11 juni 1962 i Å församlingen, Södra Åsum
Levnadsålder 87 år, 8 månader och 3 dagar