Hem - Personer - Orter - Kontakt

Maria Hansson

Farmors mormors syster Bertas barnbarn

Maria flyttar till Vanstad som 17 åring. Året därpå är hon tillbaka i föräldrahemmet i Blentarp nr 11. Två år senare flyttar hon tillbaka till Vanstad. Här stannar hon i sex år, ett år arbeta i Sövde innan hon 1894 åter är tillbaka i Vanstad.

I Vanstad träffar hon Nils Håkansson, född i Vanstad, som är hemmansägare i nr 10. Det blir äktenskap en marsdag 1894. Maria är då fyllda 27 år. Hos paret bor Nils far Håkan som är undantagsman när han går bort 1916. Maria går bort före sin Nils. De bor fortfarande kvar i 10:45.

Vanstad

I Vanstad finns i dag 93 invånare. Omgivningen är ett öppet jordbrukslandskap. Vanstad skrevs i gamla tider Vandstad och det betyder att trakten var rik på vatten.

Den år 1734 tillförordnande kyrkoherden Magnus Pontoppidan beskriver trakten som "bevuxen med stor och tät skog och undervegetation av hassel och kratt så tät att barn som skola hämta hem boskap gingo vilse och länge måste sökas".
Född tisdagen den 29 oktober 1867 i nr 11, Blentarp
Död lördagen den 27 mars 1948 i 10:45, Vanstad
Levnadsålder 80 år, 4 månader och 27 dagar