Hem - Personer - Orter - Kontakt

Pehr Christiansson Glantz

Kerstin & Karins farmors morfar

Pehr var svår att lokalisera och har krävt mycket tid att forska kring. Inte förrän hustrun Mätta var kartlagd hittades Pers riktiga födelsedata och på det viset kunde hans familjeförhållande kartläggas. I kyrkböckerna står nämligen att Pehr föddes den 8 maj 1799, men det var en Pernilla som var född just den dagen. Dessutom står det att far Lundberg heter Peter i förnamn.

Pehr var född i Vanstatorp och flyttar, 16 år gammal, till Tolånga nr 3 för att arbeta som dräng. Därefter flyttar han vidare till Eggelsta nr 5. Året därpå är han tillbaka i Tolånga, denna gång i nr 15.

Livet förändras för Pehr när han, precis som sin far, blir soldat. Han får nummer SS-06-0048-1823 med rusthåll i Karup, Blentarp. Åren går och i Pehrs betyg står: "Begär och får avsked med anmälan till underhåll för tjenstskada, tjent utmärkt väl". Pehr har då varit i tjänst som karabinjär i 26 år.

Pehr gifter in sig i (vad vi kallar för) "Karupianerna" med bostad i Åhus, Blentarp. Hit flyttar han 1823. Han och Mätta bor även på adresserna Blentarp och Blentarp nr 5.
Född söndagen den 15 september 1799 i Vanstatorp nr 8, Vanstad
Död tisdagen den 9 juni 1874 i nr 5, Blentarp
Levnadsålder 74 år, 8 månader och 25 dagar