Hem - Personer - Orter - Kontakt

Ella Gunborg Nilsson

Mormors syster

Ella flyttar som 13-åring till Eggelstad nr 12 i Tolånga för att arbeta för sitt uppehälle. Sex år senare, nämligen 1930 flyttar hon till Hyllie 37 i Fosie. Där arbetar hon som hembiträde i ett år. 1931 flyttar hon till Bromma i Stockholm. 1933 flyttar hon tillbaka till hemmet i Heingetorp nr 2, Lövestad.

Dottern Anna Brita föds i Ystad och året därpå står lysning mellan Henning och Ella. Därefter blir det flytt till Södra Åsum.

När Ella och Henning gått skilda vägar, träffar Ella sin andre make Nils Alvar Nilsson. Det sorgliga är att hon tidigt blir änka och får själv dra försorg om sonen Sven.

Ella arbetar som städerska i Sjöbo och 1960 bor familjen på adressen Grengatan 1 i Sjöbo. Vid den tiden är det endast sonen Sven som bor hemma.
Född torsdagen den 27 juli 1911 i nr 34, Lövestad
Död lördagen den 19 februari 1983 i Törnedalsgatan 40D, Sjöbo
Levnadsålder 71 år, 6 månader och 23 dagar